slideshow01slideshow02

Zveřejňujeme výzvu Bátor Táboru

Dobrý den,

Dovoluji si Vás oslovit s prosbou o zveřejnění následující informace a
některé z fotek v příloze na Vašem facebooku případně webové stránce:

Nadace Bátor Tábor (Tábor odvahy) organizuje už 14 let bezplatné tábory
pro onkologicky nemocné děti. Právě probíhá nábor dětí na letošní
mezinárodní turnusy: 27.6.-4.7.2015 pro mládež 13-18 let a 25.7.-1.8.2015
pro děti 7-13 let. Termín přihlášek do 10.3.2015. Více informací u
ošetřujícího lékaře nebo na www.batortabor.cz

Děkuji a přeji hezký den

[X]

Ing. Katarína Koščíková
Manažer rozvoje

Nadační fond Nadace Bátor Tábor Česká republika
Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, Česká republika
mobil: +420 734 766 055
e-mail: k.koscikova@batortabor.cz
www.batortabor.czPoděkování

Velmi nás těší zájem o II. Velikonoční benefiční koncert pro nemocné děti v Uherském Hradišti a rádi bychom Vás informovali o tom, že veškeré vstupenky jsou již prodané. Moc se na Vás těšíme 27.3.2015 v kině Hvězda!

Srdečně všechny zveme na II. Velikonoční benefiční koncert pro nemocné děti v Uherském Hradišti

Na četné dotazy sdělujeme následující: Vstupenky na koncert jsou ještě k
dispozici, nelze je však rezervovat přes internet
, Městská kina tuto
možnost na jiná, než filmová, představení zrušila. Vstupenky lze zakoupit
v kamenných předprodejích v Uherském Hradišti přímo v pokladně kina
Hvězda, v Městském informačním centru na Masarykově náměstí a v prodejně
Record Music v Prostřední ulici. Jestliže nejste z Uherského Hradiště nebo
nemáte možnost vstupenky v předprodejích zakoupit, napište, prosím, na
adresu irena@krtek-nf.cz o jaký počet vstupenek máte závazný zájem.

Ostatní zařídíme my.

Těšíme se na vás.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se podíleli na akci KAPSIČKOVÁNÍ a vyrobili krásné
kapsičky na katetr a polštářky pro děti léčené na Klinice dětské onkologie
v Brně.
Zároveň děkujeme paní Ivetě Hlobilové za úžasný nápad:).

Poděkování

Srdečně děkujeme
Rádiu Petrov a jeho zaměstnancům za dlouhodobou přízeň, za organizaci a
realizaci Vánočního stromu rádia Petrov 2014, kdy výtěžek veřejné sbírky
činí 14 917,- Kč a množství hraček určených hospitalizovaným dětem.

Poděkování

Děkujeme za dlouhodobou přízeň a podporu společnosti MARKS marketing
s.r.o., která pro nás v době adventu zorganizovala Charitativní
antikvariát ve Velkém Špalíčku v Brně. Celý výtěžek ve výši 23 052,- Kč
bude použit na zajištění provozu ubytovny pro onkologicky nemocné děti a
jejich rodiče. Ještě jednou děkujeme.

Poděkování

Nadační fond dětské onkologie Krtek děkuje Pavlu Říhovi za organizaci webináře, jehož výtěžek ve výši 237.853,-Kč bude použit ve prospěch onkologicky nemocných dětí, pro které budou zakoupeny antidekubitní matrace na JIP a transplantační jednotku. Velmi si vážíme Vaší pomoci.

Poděkování

Velmi děkujeme skautskému oddílu “Sokolík” ze Silůvek u Brna za úžasný
finanční dar ve výši 9 529 Kč spojený s rozdáváním Betlémského světla dne
23.12.2014. Dar bude použit ve prospěch onkologicky léčených dětí na
Klinice dětské onkologie FN Brno. Ještě jednou děkujeme.

PF 2015

Pro všechny naše příznivce, podporovatele a přátele…

Charitativní antikvariát

Děkujeme za přízeň a výborný nápad společnosti MARKS marketing s.r.o. se
sídlem v Brně, která pro nás organizuje Charitativní antikvariát. Přijďte
si koupit knihu a podpořit tak děti, pacienty Kliniky dětské onkologie FN
Brno.

Děkujeme za podporu Rádiu Petrov a těšíme se na vás pod Vánočním stromem ve Velkém Špalíčku v Brně.

Vlasy nedělají člověka

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje se rozhodl podpořit
onkologicky léčené děti a vyjádřit jim solidaritu tím, že si dobrovolníci
z řad hasičů (a případní další zájemci :-) ) nechají veřejně oholit
vlasy… Protože “Vlasy nedělají člověka…” – člověka dělá dobré srdce.

Kdy a kde se akce “holení” uskuteční, najdete v informativním letáčku níže.

S vřelými díky za podporu a přízeň nemocným dětem, vyjádřenou tímto
neotřelým způsobem,
Nadační fond dětské onkologie KRTEK

 

Konto Anetka

Nadační fond dětské onkologie KRTEK ve spolupráci s Klinikou dětské
onkologie FN Brno hodlá finančně podporovat výzkum léčby sarkomů dětí,
adolescentů a mladých dospělých.

Za tímto účelem byl založen podúčet specifikovaný variabilním symbolem 3331.

Do názvu podúčtu bylo, se souhlasem pozůstalých, symbolicky použito
křestní jméno dívky, mladé ženy, která byla pacientkou Kliniky dětské
onkologie FN Brno a bohužel této chorobě podlehla.

Anetčin životní příběh naleznete v sekci “Příběhy”.

S poděkováním a s úctou všem dárcům

Váš Nadační fond dětské onkologie KRTEK”

Číslo účtu: 35 03 77 02 97/ 0100
Variabilní symbol: 3331
Poznámka pro příjemce: Konto Anetka

Stadion tour Afrika 2014-2015

Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje výpravu Stadion tour Afrika
2014 – 2015, jejímž cílem je uskutečnit poznávací cestu jižní Afrikou a
poté vydat cestopis “Za krásami Afriky na mopedech Stadion S11″.

Veškerý výtěžek z prodeje této knihy bude následně věnován Nadačnímu fondu
dětské onkologie KRTEK

 

Stadion Tour Afrika 2014-2015

Krtek vás zve – Magic Halloween

Zveme Vás na akci pro děti – Magic Halloween aneb Děti dětem, která se koná
18.10. od 13.00h v lanovém centru Jungle Park v Brně Pisárkách (v areálu
SKP Kometa Brno).
Na děti čeká den plný her, soutěží a tvoření v Halloweenském stylu.
Těšit se mohou také na vystoupení kouzelníka, fireshow skupiny Ardor
Viridis a nebude chybět ani lampionový průvod masek strašidelnou stezkou
a soutěž o nejkouzelněji vyřezanou dýni Magic Pumpkin.

Výtěžek z akce bude věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek.

Krtek Vás zve – Běh Terryho Foxe

Hezký den,

jménem Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK a města Boskovic si Vás
dovoluji pozvat na Běh Terryho Foxe, který se uskuteční dne 17. září od 13
hodin v Boskovicích.

Výtěžek bude věnován na podporu Kliniky dětské onkologie FN Brno. Více
informací v připoženém letáčku.

Beh-Terryho-2014-sra3-nahled 1

Poděkování

Děkujeme slečně Papouškové, že se pokusila o téměř nemožné a věnovala
úsilí a energii dobré věci. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastní a
podpoří tak onkologicky nemocné děti. Veškeré finanční prostředky získané
v rámci dobročinného eventu v Coffee Savoy budou účelově použity na
zakoupení přístroje pro peroperační monitoring při neurologických
operacích. Na každý příspěvek může být uzavřena zvláštní darovací smlouva
mezi dárcem a NFDO KRTEK. Dle sdělení organizátorky nebude na místě
vybíráno žádné vstupné. Těšíme se na Vás.

PODĚKOVÁNÍ

Nadační fond dětské onkologie KRTEK srdečně děkuje manželům Hance a
Rostislavu Hanákovým, majitelům dostihové stáje Red Rebels, a dalším
dárcům a příznivcům za finanční dar ve výši 150.000,- Kč spojený s akcí
30. Formanský den ve Velkých Karlovicích. Tato částka bude použita na
zakoupení přístroje pro peroperační monitoring aktivity mozku a míchy při
neurologických operacích.

Ještě jednou velmi děkujeme, Vaší přízně si nesmírně vážíme.

Formanský den

Zveme všechny naše příznivce a podporovatele na jubilejní 30. Formanský den do Velkých Karlovic. Svou účastí na této akci nejenže podpoříte Krtka, ale odnesete si i spoustu nezapomenutelných zážitků. Těšíme se na Vás dne 5.7.2014 ve Velkých Karlovicích ve Valašském království :-)

Národopisný festival kyjovského Dolňácka v Miloticích

Rádi oznamujeme všem našim podporovatelům a příznivcům, že i letos jsou našimi partnery pořadatelé národopisného festivalu v Miloticích.

Srdečně Vás všechny zveme na bohatý program, pestrou přehlídku krojů a lidových zvyků kyjovského Dolňácka. Festival se uskuteční ve dnech 8. – 10.8. 2014 na Státním zámku Milotice a v areálu vinných sklepů u Šidlen. Více na http://www.festivalmilotice.cz/cz/.
Náš nadační fond bude mít na festivalu stánek s prodejem triček a dalších drobností. Přijeďte se podívat a také podpořit Krtka ve víru folkloru :-) .

Děkujeme.

Konto pro Zuzanu

Nadační fond dětské onkologie Krtek a Klinika dětské onkologie Fakultní
nemocnice Brno podporují výzkumné úsilí týkající se pozdních následků
onkologické léčby u bývalých pacientů KDO v Brně. Léčba chemoterapií a
zářením s sebou může nést i negativní důsledky pro další život vyléčených
mladých dospělých. Evropská onkologická centra organizují pravidelná
mezinárodní pracovní setkání mladých vyléčených onkologických pacientů.
Smyslem těchto setkání je zdůraznit problematiku pozdních následků
předchozí onkologické léčby především z pohledu samotných pacientů a
jejich priorit s cílem minimalizace event.. pozdních nežádoucích následků
nezbytné onkologické léčby.

Aby se mohli těchto seminářů zúčastnit i bývalí pacienti Kliniky dětské
onkologie FN Brno zřizuje Nadační fond dětské onkologie KRTEK Konto pro
Zuzanu. Zuzana, jejíž jméno jsme použili do názvu konta, je jedna z
vyléčených pacientek KDO v Brně, která se pracovních setkání zúčastní a
aktivně se pak podílí na řešení této problematiky doma v ČR . Z Vašich
finančních darů na toto konto bude hrazena doprava a pobyt bývalých
onkologických pacientů v místě konání seminářů a další nezbytné náklady na
podporu aktivit souvisejících s pozdními následky onkologické léčby.

Děkujeme Vám všem za to, že svými dary zvyšujete naději onkologicky
léčených dětí na kvalitnější život.

Číslo účtu: 35 03 77 02 97/ 0100
Variabilní symbol: 1992
Poznámka pro příjemce: Konto Zuzana

Přijďte s námi slavnostně odstartovat 5. ročník veřejné cyklotour Na kole dětem

Josef Zimovčák vyráží podpořit onkologicky nemocné děti.

Kdy ? 4. června 2014 od 13, 00 hod
Kde ? náměstí Svobody, Brno

Program:
13,00 – představení projektu Na kole dětem
13, 20 – vystoupení taneční školy FENIX
13, 40 – exhibice Martiny Štěpánkové, trojnásobné mistryně světa v krasojízdě
14, 00 – slavnostní start pelotonu, odjezd cyklistů směrem Znojmo za účasti předsedy správní rady NFDO KRTEK a přednosty Kliniky dětské onkologie FN Brno prof. MUDr. Jaroslava Štěrby, Ph.D.
Malování na obličej atd…

Noc snů aneb Večer plný zážitků v ZOO Brno

KRTEK vás zve na Noc snů aneb Večer plný zážitků v ZOO Brno,
které se uskuteční v pátek 6.6.2014 od 18.00 do 21.00 hodin

Noc snů se v ZOO Brno koná letos podesáté. Je připraven bohatý kulturní program, děti si budou moci pohladit králíčky, morčata, kozy, ovce….Potěžkají si např. parohy nebo pštrosí vejce, svezou se i na poníkovi. Na zvídavé otázky budou dětem odpovídat chovatelé a další zaměstnanci ZOO.
Vstup do ZOO je možný od 17.00 hod a je bezplatný pro dětské pacienty, jejich rodiče a sourozence.
Závaznou přihlášku zašlete na mail hospodarka@krtek-nf.cz nejpozději do 29.5.2014, a to v členění celkový počet osob, z toho počet dětských pacientů.

Poděkování medikům LF MU Brno

Děkujeme organizátorům, účinkujícím, klubu Fléda v Brně a všem, kteří se zúčastnili medického scelení dne 9.4.2014. Výtěžek z této akce dosáhl neuvěřitelných 43 500,- Kč. Bude použit na zakoupení speciálních diagnostických setů pro děti s relapsem nádoru. Z celého srdce děkujeme budoucím lékařům za laskavou přízeň. Jsme rádi, že Vás máme.

New York University in Prague podporuje Krtka

I letos studenti New York University in Prague získali prodejem
vlastnoručně vyrobeného pečiva pro Nadační fond dětské onkologie KRTEK
částku 5.921,- Kč.
Jde o opakující se projekt, kdy do Prahy přijíždí zahraniční studenti
studovat na jeden semestr, a pak se vrací zpátky do USA, kde studují na
New York University. V Praze má tato universita pobočku.
Zuzana Michálková, studentka UK, která se stará o tyto studenty během
jejich pobytu u nás, se rozhodla společně s ostatními uspořádat sbírku pro
NFDO KRTEK.

Děkujeme, že nám pomáháte.

 

NYU rague for Krtek

This semester again NYU Prague raised 5921CZK from a charity bake sale held
at the academic center.
This is a project with a future,as every semester a group of students comes
to study abroad in Prague at one of NYU’s global sites.
Zuzana Michalkova a students of the Charles University who works as a
resident assistant started organising this charity bake sale last semester.

Thank you for your support :)

Poděkování hudební skupině STONE

Hudební skupina STONE pro nás i v letošním roce uspořádala v rámci plesové sezóny sbírku s neuvěřitelným výtěžkem 41. 340 Kč a 20 EuroJ.

http://www.skupina-stone.cz/index.php?act=home

Patří jim všem velké poděkování od malých pacientů a my se těšíme na další spolupráci. Věřím, že není třeba více slov, fotky z průběhu akce i z předání kasičky mluví za vše.

Kalendář akcí

AEC v1.0.4
Dárci a všichni další ...
Partneři