Možnosti dárcovství

Činnost Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK můžete podpořit jednorázovou libovolnou částkou zaslanou na účet 3503770297/0100 nebo poštovní složenkou, zasláním DMS, pravidelnými platbami na účet 3503770297/0100, například na základě trvalého příkazu, účastí na charitativních akcích, kde je možné zakoupit drobné předměty s logem NFDO Krtek. S dárci lze uzavřít darovací smlouvu, a to buď na dar finanční nebo na dar věcný. Účel svého daru můžete přesně specifikovat přímo v rámci darovací smlouvy. Každý příspěvek směřující ke zlepšení situace v průběhu léčby dětí má smysl!

 

Individuální

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Dar může snížit základ daně max. o 10 %.

 

Firemní

Přínosem pro dárce je vytváření dobrého jména firmy vůči veřejnosti, zaměstnancům, zákazníků, partnerům. Firma pomáhá vytvářet kvalitnější podmínky pro život v regionu, kde působí, může se stát příkladem pro ostatní dárce i příjemce.Dar může snížit základ daně max. o 5 %, a to pokud splňuje podmínky § 20, odst. 8 zákona o daních z příjmu: správný příjemce, minimální hodnota jednoho daru je 2 000 Kč.

Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území ČR, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu, na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízení za účelem podnikání.  

 

Seznam všech dárců

Seznam dárců za rok 2015

Seznam dárců za rok 2014

Seznam dárců za rok 2013

Seznam dárců za rok 2012

Seznam dárců za rok 2011

Seznam dárců za rok 2010

 • Kalendář akcí

  Září 2018
  PoÚtStČtSoNe
  « Srp   Říj »
        1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
 • Novinky