Kontakty

 

Kontakty

kontakt_sterbaprof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. 
předseda správní rady
přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno
jsterb@fnbrno.cz
kontakt_canskaJUDr. Irena Korvasová Čánská
výkonná ředitelka
+420 725 396 911
irena@krtek-nf.cz
Renata aktuál 02MUDr. Renáta Skácelová
ředitelka fundraisingu & rozvoj vztahů s dárci
+420 736 753 753
renata@krtek-nf.cz
kontakt_dolezalovaMgr. Kateřina Doležalová
sociální koordinátorka
+420 728 802 656
katka@krtek-nf.cz
kontakt_kubacovaRNDr. Marta Kubáčková
hospodářka
+420 606 895 987
hospodarka@krtek-nf.cz
Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
manažerka interních projektů
eva@krtek-nf.cz
V současnosti na MD.
zuMgr. Zuzana Boháčová
manažerka interních projektů
+ 420 720 038 970
zuzana@krtek-nf.cz

Správní rada a zaměstnanci

Předseda správní rady: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., přednosta Kliniky dětské onkologie FNB-DN

Členové správní rady: Ing. Jana Schneiderová, MUDr. Dalibor Valík, Mgr. Martina Petlachová, doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., MUDr. Silvie Rafčíková

Dozorčí rada: MUDr. Peter Múdry Ph.D., Mgr. Ivana Krejčí, Ing. Pavel Mrhač

Auditor: Ing. Josef Riesner

Výkonná ředitelka: JUDr. Irena Korvasová Čánská
Ředitelka fundraisingu & Rozvoj vztahů s dárci: MUDr. Renáta Skácelová
Sociální koordinátorka: Mgr. Kateřina Doležalová
Manažerka interních projektů: Mgr. Zuzana Boháčová, Mgr. Eva Kroupová, Ph.D.
Hospodářka: RNDr. Marta Kubáčková

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: JUDr. Irena Korvasová Čánská, +420 725 396 911, irena@krtek-nf.cz

 

Bankovní spojení

KB Brno č.ú. 3503770297 / 0100

IBAN CZ78 0100 0000 0035 0377 0297

SWIFT CODE KOMBCZPPXXX

 

Právní forma

Nadační fond dětské onkologie KRTEK
se sídlem Brněnská 12, 664 51 Šlapanice

Právní forma: nadační fond
Datum zápisu do nadačního rejstříku: 15.11.1999
(spisová značka: N 219 vedená u rejstříkového soudu v Brně)
Statutární zástupce: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., předseda správní rady

IČ: 25581228 / DIČ: CZ-25581228